От 1874 година елементът Йод е изследван най-широко от английския учен Деви и до днес няма мутирал вирус, гъбичка, спора. Йодът е безкомпромисен.

Йодът е осем пъти по- активен от хлора( професор Емил Йовчев).

Единственото универсално дезинфекционно средство открито до сега без странични токсични въздействия е ЙОДЪТ. След проведени обстойни изследвания от откриването му през 1874 г. до сега, не е забелязане резистентност( привикване) на бактерии към него.
Фирма “ ЙОД“ АД произвежда “ Дезинфект В“ от 1978 г., поради:

– ефективното му въздействие в борбата с микроорганизмите;

– добра поносимост от кожата;

– висока степен на опазване на човешкото здраве;

– многократно подобряване на качеството при производство на млечни продукти;

– липса на резистентност спрямо йода;

– липса на токсичност;

– липса на корозионно действие върху материалите.

“ Дезинфект В“ се произвежда от фирма “ ЙОД“ АД съгласно техническа спецификация 47-22-КХ-00021 / 16.02.2004 г. Разрешение за пускане на пазара на биоцеден препарат 0560-1 / 29.10.2007 г.