Йодофум – борба срешу гъбична инфекция

chikkenИндикация: Йодофумът е препарат характеризиращ се с високи дезинфекционни своиства, основяващи се на действието на йода, отделящ се в газообразно състояние посредством протичането на екзотермична реакция между компонентите.

С него могат да бъдат обгазявани яйца, инкубаторни и люпилни шкафове, люпилни и други помещения контаминирани с плесенни спори, главно с видове от род Аспергилиус, а също така на пилета инфектирани или болни от АСПЕРГИЛОЗА.

Йодофумът действува и върху широк спектър микроорганизми- бактерии, вируси.

Притежава висока скорост на въздействие, пълно разгръщане на въздействие при ниски и високи температури, отлична проникваемост на обгазяващия йод, незначителна токсичност, добра кожна поносимост.

Отделеният при обгазяването йод е със слабо корозионно действие за разлика от сублимиращия върху метални предмети. Някои пластмасови материали могат да се оцветят без да се изменят техните качества.

Контраиндикация: Препаратът Йодофум е слабо токсичен. Понася се добре от кожата, лигавиците и дихателната система на птиците при предвидените концентрации. Обслужващия персонал е желателно да не се излага на прякото въздействие на обгазяването.

Начин на употреба

Една опаковка от препарата е предназначена за обгазяване на 10,20,50 кв.м пространство. Трите съставки се смесват в следната последователност: първо нишадъра/ амониев хлорид/ и алуминиевият прах, след което се прибавя йодната паста; отново се размесва и към тази смес се прибавят от 3 до 5 капки вода. Реакцията започва след 10 до 30 секунди. Йодът се отделя под формата на виолетови пари. Работното пространство на обектите трябва да бъде добре уплътнено. Обгазяването продължава от 45 минути до 1 час, в зависимост от обекта: яйца- 45 мин.;еднодневни пилета от 45 до 60 минути. В зависимост от тежестта на заболяването, другите обекти- от 1 до 2 часа. Работната концентрация на йода 500 мг/кв.м

Препаратът има трайност 5 години.